Ouch!
Er is ruimte voor verbetering.

Om uw deelname te bevestigen hebben we nog uw gegevens nodig.

Vul uw gegevens in

Vul uw gegevens in via het contactformulier.

Wedstrijdreglement “De Verzekeringstest”

organisator
De wedstrijd wordt georganiseerd door Christoffels Vastgoed nv, Koning Albertlaan 99, 3620 Lanaken, met ondernemingsnummer 0433.053.233.

deelnemer
Elk natuurlijk persoon, ouder dan 18 jaar op het moment van de deelname, kan slechts éénmaal deelnemen aan deze wedstrijd. Indien er meerdere deelnames vastgesteld worden, wordt de eerste inzending als de deelname beschouwd.
Deelname aan de wedstrijd impliceert dat de deelnemer dit reglement volledig en zonder enig voorbehoud aanvaardt, en elke beslissing aanvaardt die door de organisator genomen wordt om het goede verloop van de wedstrijd te verzekeren.

wedstrijd
Deelname aan de wedstrijd is gratis en gebeurt door een bezoek aan de Christoffels stand op het lifestyle event trèschic in de Trixxo Arena te Hasselt, waar u de online verzekeringstest invult, alsook uw naam, e-mail adres en telefoonnummer invult.
De persoonsgegevens die door u worden verstrekt worden enkel gebruikt in overeenstemming met de privacyverklaring op onze website en met de toepasselijke wetgeving in verband met de verwerking van persoonsgegevens (GDPR).
Enkel indien de deelnemer zijn of haar uitdrukkelijke toestemming verleent met het verwerken van de persoonsgegevens voor andere doeleinden, zal de organisator gemachtigd zijn om de deelnemer te contacteren.
De wedstrijd loopt van 25 november 2022 om 17.00 uur tot en met 27 november 2022 om 21.00 uur.
Een deelnemer kan met vragen of opmerkingen over de wedstrijd terecht bij de organisator via telefonisch contact op het nummer +32 89 73 01 01.

prijs
Het verwenarrangement “Relish Le Ciel” bij Hotel La Butte Aux Bois in Lanaken voor 2 personen t.w.v. €229,- p.p.
De prijs is niet in te ruilen tegen cash geld of andere voordelen in natura. De prijs mag niet worden doorverkocht.

de winnaar
Door uw loutere deelname maakt u kans om deze wedstrijd te winnen. De winnaar wordt bepaald door trekking met de onschuldige hand en wordt met naam vermeld op onze Facebookpagina. De winnaar krijgt bericht via e-mail, voor zover bij deelname het juiste e-mailadres werd opgegeven.
We leveren uw prijs zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 30 dagen.

wijzigingen en betwistingen
Christoffels Vastgoed nv heeft het recht om deze wedstrijdvoorwaarden eenzijdig te wijzigen.
Bij twijfel of onenigheid over de wedstrijdvoorwaarden, bepaalt Christoffels Vastgoed nv hoe deze moeten worden geïnterpreteerd.
Dit wedstrijdreglement is onderworpen aan het Belgisch recht.